fbpx Ciężar ulgi | Strzelec Opolski

Ciężar ulgi

Ciężar ulgi

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę dotyczącą ulgi na dzieci. W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok będzie sobie można odliczyć nawet 1145,08 złotych na jedno dziecko
Według szacunków Ministerstwa Finansów z odliczenia skorzysta 16 milionów podatników, czyli prawie 3/4 wszystkich rozliczających podatki. Jak szacuje resort finansów nowa ulga będzie kosztowała budżet państwa 6,5 mld zł. To oznacza też zmniejszenie stanu finansów samorządów i straty w wysokości około 3 miliardów złotych! Do ich kasy wraca zwykle około 48 procent wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak wyliczyła Gazeta Prawna za te pieniądze można by wybudować 100 kilometrów autostrady lub nawet 3 tysiące kilometrów dróg w gminach...
Komu służyć ma ustawa o uldze? Osobom o przeciętnych zarobkach, ale nie najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym. Rodziny, gdzie dochód wynosi 1000 – 1500 złotych nie zobaczą nawet ułamka ulgi.
- Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy wychowujący dzieci rozliczając uzyskane w 2007r. dochody będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy o kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej – informuje zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich Karina Cieślar.
Ponieważ w 2007roku kwota ta wynosi 572,54 zł, rodzicom przysługuje ulga w wysokości 1.145,08 zł na każde dziecko. W 2008 roku ulga wyniesie 1.173,70 zł (2 razy 586,85 zł), a w 2009 roku 1.112,04 zł (2 razy 556,02 zł)
- Preferencja została przyznana wyłącznie podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej. Ulgę można odliczyć od podatku jednego lub obojga rodziców. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód lub separacja, odliczenie przysługuje temu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli zamieszkują u obojga rodziców, kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 obliczonej kwoty ulgi – informuje Karina Cieślar.

Kto skorzysta?
Odpis przysługuje zarówno na dzieci własne, jak i przysposobione: małoletnie, bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny oraz na dzieci do ukończenia 25 lat. uczące się w szkołach wyższych (jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego). Zauważyć należy, że ulgę odpiszemy od podatku, a nie od dochodu. Zatem dopiero po obliczeniu podstawy opodatkowania podatnik ma prawo do pomniejszenia należnego na rzecz budżetu zobowiązania w podatku dochodowym.
Ktoś, kto nie płaci w ciągu roku podatku albo ma tak niskie dochody, że nie podlegają one opodatkowaniu (3.013,00 zł rocznie), z ulgi rzeczywiście nie skorzysta – mówi zastępca naczelnika strzeleckiej skarbówki i dodaje:
- Wyliczenia Ministerstwa Finansów pokazują, że aby rodzina mogła wykorzystać pełną ulgę na dziecko musi uzyskiwać dochody w granicach 20.000,00 brutto rocznie. Oznacza to, że pełną ulgę wykorzysta np. samotna matka, która na rękę dostaje ponad 1.230,00 zł miesięcznie. Żeby móc odliczyć całą ulgę na dwójkę dzieci, trzeba zarobić w ciągu roku ponad 32.000,00 zł brutto. Ponieważ ulga przeznaczona jest dla osób objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie może przysługiwać rodzinom rolników płacącym podatek rolny. Z ulgi nie skorzystają również podatnicy opodatkowani wyłącznie w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga nie jest również dostępna dla podatników podatku liniowego.

Złudnie narzędzie wsparcia
- Rodziny możliwość odpisania podatku odbiorą pozytywnie. W końcu będą to dodatkowe pieniądze, a na te przecież nikt nie narzeka – mówi zastępca burmistrza Strzelec Opolskich Maria Feliniak, zajmująca się między innymi sprawami pomocy socjalnej.
- Osoby które skorzystają z ulgi pewnie nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że ucierpią na tym gminy, a w konsekwencji nikt inny jak mieszkańcy owych gmin. Mniej pieniędzy w naszym budżecie może oznaczać mniej inwestycji, a być może również mniej środków na pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących – dodaje wiceburmistrz.
W samych Strzelcach Opolskich jest około 100 rodzin pozostających bez żadnych dochodów – z ulgi więc nie skorzystają. Setki osób ma też tak niskie wpływy z zarobków, że rządowy prezent w postaci ulgi też nie jest dla nich dostępny.
- Myślę, że prędzej czy później podniesie się protest gmin. Spadają na nie dodatkowe zadania – w najbliższym czasie na przykład wypłata zaliczek alimentacyjnych, a nie ma pieniędzy chociażby na obsługę tych wypłat – wylicza Maria Feliniak.
Póki co jednak rząd będzie „cacy”, a samorząd... „be”!

Beata Kowalczyk

Komentarze

Odpowiedz