fbpx Ceny wody w górę! | Strzelec Opolski

Ceny wody w górę!

Ceny wody w górę!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Od bieżącego roku to nie rada miasta na wniosek burmistrza, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdza taryfę opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Firma Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., która na terenie gminy zajmuje się zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przedstawiła dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nową taryfę opłat za te usługi i otrzymała pozytywną opinię w tym zakresie.

 

Od lipca cena za 1 metr sześcienny wody wzrośnie o 11 groszy z 5,07 zł do 5,18 zł. Koszt za odprowadzenie ścieków wzrośnie z 9,51 zł do 10,47 za m3. Takie stawki mają obowiązywać do czerwca 2019 r. W kolejnych dwóch latach planowane są kolejne kilkunastogroszowe podwyżki.

 

- Ceny od kilku lat były na tym samym poziomie i muszą zostać podniesione - mówi prezes Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., Bartosz Straszak.

 

W zeszłym roku rada miasta zatwierdziła plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022.

 

- Trwają lub w najbliższym czasie będą miały miejsce inwestycje, na które potrzebne są środki - zauważa prezes firmy Remondis.

 

W tym roku wykonano wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Zamkowej w Toszku. Obecnie na końcowym etapie jest wymiana sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Górnośląskiej i części ul. Ludowej w Toszku.

 

W dalszych planach projekty inwestycyjne obejmują: budowę dwóch studni głębinowych w Kotulinie, budowę sieci wodociągowej wraz z przepompowniami wody - wodociąg Kotliszowice i Wilkowiczki (obecnie woda dla zaopatrzenia tych sołectw kupowana jest w Sierotach).

 

Przewidywany jest też remont zbiorników wody zapasowej na wodociąg Kotliszowice oraz remont wodociągu tranzytowego i rozdzielczego wraz z przyłączami na terenie sołectwa Boguszyce.

 

- Głównym celem tych działań jest polepszenie jakości wody oraz zapobieganie awariom sieci - wyjaśnia prezes Straszak.

 

W planach jest również systematyczna wymiana bądź naprawa hydrantów zlokalizowanych na terenie całej gminy. Około 30% z nich jest do wymiany.

 

Małgorzata Ryczel

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Sukces i początek nowego
Tak daleko jeszcze nie byli...
Nie w maju...
Walczyły toszeckie dzielnice

Odpowiedz