Budżet z wieżą

Budżet z wieżą

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dochody budżetu na rok 2017 gminy Izbicko to 20 088 000 zł. Lwią część z tych pieniędzy pochłoną wydatki na utrzymanie oświaty, pomoc społeczną i inne zadania własne gminy. Na inwestycje przeznaczonych zostanie 3 914 500 zł (większość z tej kwoty pochodzić ma z pożyczek i dotacji z programów unijnych). Co znalazło się w planach inwestycyjnych?

- Budowa chodnika w Otmicach, kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Myśliwca w Sprzęcicach, przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Krośnicy, Poznowicach, Izbicku, budowa oświetlenia przy ulicy Ligonia w Suchodańcu - wymienia wójt gminy Brygida Pytel.

Gmina stara się też o dofinansowania z programów unijnych większych inwestycji: zagospodarowania terenu gminnego wokół stawu (obok pałacu) w Izbicku wraz z rewitalizacją zabytkowej alei lipowej oraz termomodernizacji zespołu szkolnego w Izbicku.

Wśród zadań inwestycyjnych na 2017 w budżecie zapisano też 20 tysięcy złotych na budowę wieży widokowej w Utracie.

- Kwota ta została przeznaczona na opracowanie projektu - przyznaje wójt. - Realizację inwestycji zaplanowaliśmy w kolejnych latach. Mamy już pisemną zgodę Lasów Państwowych na dzierżawę miejsca na lokalizację tego obiektu. Znajdowałby się on na polanie nad stawami. Z wieży będzie można obserwować przyrodę, między innymi rzadkie ptaki, które gniazdują nad utrackimi akwenami - mówi wójt.

bea

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
W kolędowym nastroju
Krucho z socjalnymi...
Krośniczanki nie próżnują
Pomagamy!

Odpowiedz