fbpx Budżet większych inwestycji | Strzelec Opolski

Budżet większych inwestycji

Budżet większych inwestycji

Artykuły : 
Numer wydania: 

O ponad milion złotych wzrósł budżet gminy Izbicko w stosunku do roku ubiegłego, dochody w 2018 roku ustalono na 21 183 690 złotych. Zaplanowane wydatki są jednak większe i wynoszą 22 623 690 zł. Deficyt w kwocie 1 440 000 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Na inwestycje przewidziano ponad 5,5 miliona złotych - to prawie dwa razy więcej niż w 2017.
Wśród zadań do zrealizowania w tym roku wymienia się w budżecie między innymi: budowę kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Myśliwca w Sprzęcicach (500 000 zł), budowę dróg osiedlowych w Otmicach (400 000 zł), dokończenie przebudowy drogi gminnej Borycz - Krzyżowa Dolina (972 000 zł), przebudowę ulicy Myśliwca w Krośnicy (30 437 zł), zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krośnica oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostek OSP w Krośnicy i Izbicku (932 910 zł), termomodernizację budynku PSP w Izbicku (2 031 370 zł), doposażenie terenów rekreacyjnych w Krośnicy i Otmicach (172 000 zł). 
450 tys. wynoszą udziały w spółce WiK Opole. 313 500 złotych gmina Izbicko przeznacza na dotacje, w tym 100 tys. dla starostwa powiatowego na kolejny etap budowy chodnika przy ul. Klonowej w Otmicach, 100 tys. na usługi specjalistyczne w zakresie zdrowia i 103 000 - w zakresie kultury i upowszechniania sportu.
Prawie 226 tys. złotych stanowi fundusz sołecki (w ubiegłym roku wynosił on 189 442 zł). Został on podzielony następująco: Borycz - 19 981 zł, Grabów - 9 277 zł, Izbicko - 32 437 zł, Krośnica - 32 437 zł, Ligota Czamborowa - 21 506 zł, Otmice - 32 437 zł, Poznowice - 17 127 zł, Siedlec - 19 008 zł, Sprzęcice - 10 153 zł, Utrata - 8 823 zł.
bea

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Chuligani znów w akcji
Radny zabiera głos
Poradź się bezpłatnie
Chodnika ciągle brak
Czy tę drogę budują dobrze?
Auto spłonęło...

Odpowiedz