Budżet podzielony

Budżet podzielony

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dochody budżetu to kwota 33 805 530 zł. Natomiast wydatki pochłoną 35 195 700,36 zł. Jak łatwo się zorientować, deficyt budżetowy wyniesie 1 390 170,36 zł.

W jaki sposób gmina zamierza załatać „dziurę budżetową”? Radni ustalili, iż milion złotych pochodzić będzie z kredytu, 240 tysięcy zł z pożyczki, natomiast reszta - z wolnych środków.

Największą część budżetu pochłonie oświata i wychowanie, na którą samorząd wyda ponad 11,3 mln zł. O ponad 800 tysięcy zł, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosną wydatki związane z administracją publiczną. Wyniosą one powyżej 5,1 mln zł, w tym funkcjonowanie urzędu gminy to koszt 3 650 185 zł. Na pomoc społeczną gmina przeznaczy ponad 1,4 mln zł, a na rodzinę ok. 5,9 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową około 1,2 mln zł, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – ponad 5 mln zł. Na transport i łączność ponad 1,7 mln zł, w tym gminne drogi publiczne - 406 328,85 zł, drogi powiatowe - 250 000 i lokalny transport zbiorowy 1 040 000 zł. Natomiast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2017 roku samorząd wyda ponad milion. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 227 690,29 zł.

Sabina Grzesik-Kandziora

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Sarnów ma nowego sołtysa
Doceniony przez marszałka
Najlepsza sikawka w powiecie
Propozycje na ferie!

Odpowiedz