fbpx 20 tysięcy na bezdomne zwierzęta | Strzelec Opolski

20 tysięcy na bezdomne zwierzęta

20 tysięcy na bezdomne zwierzęta

Artykuły : 
Numer wydania: 

W marcu rada gminy przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jemielnica w 2018 r.

 

Na gminie ciąży wiele obowiązków. To między innymi: odławianie bezdomnych zwierząt; poszukiwanie dla nich właścicieli; zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku lub oddanie do fundacji zajmujących się adopcją zwierząt; opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Gmina - w ramach programu - kupuje karmę dla wolno żyjących kotów i wydaje ją społecznym opiekunom kotów. W celu kontroli populacji dziko żyjących kotów gmina finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji tych zwierząt.

 

Często zdarza się, że po ulicach szwendają się bezpańskie psy. Jeśli rzeczywiście nie da się ustalić ich właściciela ani znaleźć nowego opiekuna, wówczas gmina ma obowiązek odłowić takie zwierzę. Informacje o bezpańskich psach należy zgłaszać do urzędu gminy. Bezdomne zwierzęta odławiane są przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie. W przypadku gminy Jemielnica jest to przedsiębiorstwo Gabrieli Bartoszek z Żędowic. Dalej bezdomne zwierzę kierowane jest do Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu.

 

Na gminie ciąży również obowiązek pokrycia kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych. Przy czym uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli; zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii.

 

Na realizację programu w tym roku zabezpieczono w budżecie gminy 20 000 zł - tyle samo, co w ubiegłym.

 

Rada przyjęła program przy jednym głosie wstrzymującym.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Posprzątali, bo lubią swoją wieś
Remiza przejdzie remont
Pieniądze na światło
Umiem pływać

Odpowiedz